BaanChivitMai - Hjälp Barn I Thailand. Childfriend.se

Andre-Roslund.se

Lev i dag – i morgon kan du vara stendöd!

ChildFriend

Jag tycker om välgörenhet, när man ser att det gör skillnad. ChildFriend i Thailand gör ett mycket bra jobb. http://www.childFriend.se Jag stödjer dem på flera olika sätt, bland annat med att visa att dom finns och länka till dem. Samt swishar kontinuerligt till dem och kommer att låta intäkterna från min nya bok gå till ChildFriend.

ChildFriend är en religiöst och politiskt obunden, svensk insamlingsstiftelse. Stiftelsens ändamål är att utifrån FN:s barnkonvention och den kristna värdegrunden samla in medel för att rädda utsatta barn i Sydostasien. https://www.youtube.com/watch?v=f0-9iF8zTs8

Fattigdomen är en av grundorsakerna till att barn far illa i världen. Hunger kan driva en människa långt från humana och moraliska värderingar. I Sydostasien finns det föräldrar som är beredda att sälja ett av barnen för att få pengar till mat till de övriga.

Synen på barn är också olika i olika kulturer. I Sverige säger vi att vi har barnen till låns, medan man i t.ex Thailand säger sig äga ett barn som en egendom. I krisfall kan barnet bli en förhandlingsvara. Vi har träffat på föräldrar i norra Thailand som inför barnen säger att de inte vill ha dem och frågar oss om vi kan ta hand om dem.

BaanChivitMai

Allt detta gör att många barn far illa fysiskt och mår psykiskt dåligt. Under snart 30 års tid har BaanChivitMai funnits i Thailand som en räddningsplanka för hundratals barn. De har med vår hjälp, lyfts bort från den utsatta situationen de befunnit sig i och flyttat in på något av våra hem. Där har de fått kärlek, trygghet, mat och utbildning, något som de inte kunnat få tidigare.

En del av barnen riskerade att hamna i prostitution, andra var föräldralösa medan andra inte hade någon möjlighet att gå i skola. Tack vare BaanChivitMai har de fått ett bra liv och goda framtidsutsikter. BaanChivitMai bedriver idag ett skolhem utanför ChiangRai i norra Thailand. Där bor idag ca 50 barn mellan 6 och 18 år. http://www.vividus.se

Allt detta finansieras mestadels av privata givare i Skandinavien, men även företag, kyrkor, skolor och föreningar. Genom ChildFriend har vi nu möjlighet att nå utsatta barn även i andra delar av Sydostasien. Med den verksamhet som nu funnits i Thailand i snart 30 år som förebild. En verksamhet som har räddat hundratals utsatta barn och ungdomar. http://www.vividus-butik.se

Vi har en vision om att genom ChildFriend kunna sträcka oss ut över Thailands gränser. Barn som är i utsatthet för sex, slaveri och förnedring i de olika länderna i Sydostasien, behöver oss. http://www.childfriend.com/ge-en-gava

Ge en gåva till ChildFriend

Besök deras sida http://www.childfriend.com/sv/ge-en-gava eller skicka direkt genom att:

Swisha din gåva till nummer:
123 900 42 68

eller
Insättning på Bankgiro:
BG: 900-4268

Total Page Visits: 610 - Today Page Visits: 2
Scroll Up