BaanChivitMai betyder “hem för nytt liv” och är en fristående lokal hjälpverksamhet i Thailand som har räddat flera hundra barn och ungdomar undan prostitution och knarkhandel. https://andre-roslund.se/childfriend/

Verksamheten startades 1989 i Bangkok men bedrivs sedan början av 1993 i Chiang Rai, längst upp i norra Thailand. Genom BaanChivitMai får utsatta barn och ungdomar någonstans att bo och möjligheten till skolgång. 

Det övergripande ansvaret för verksamheten vilar på en lokal stiftelse, BaanChivitMai Foundation. Stiftelsen är registrerad i ChiangRai och har en styrelse bestående av skandinaver och nationella.

Arbetet inom BaanChivitMai vilar på FN’s barnkonvention och en kristen grundsyn, vilket genomsyrar stiftelsens verksamheter. Att återupprätta människovärdet för barn och andra utsatta grupper är en grundsten i verksamheten. http://www.childfriend.se

Ahnan 5 år

När Ahnan var 5 år dog hans pappa i en trafikolycka. Mamman som blev lämnad ensam med 2 barn kunde inte klara att försörja sina båda barn. Hon gick därför till BCM och undrade om sonen Ahnan kunde få ett hem där.

Självklart ville vi hjälpa den splittrade familjen. Ahnan kunde inte förstå varför hans mamma lämnat honom och gick hela tiden och väntade att hon skulle komma tillbaka. Under den första månaden hittade man honom flera gånger sittande vid vägkanten gråtande och hoppades att mamma skulle komma.

Ahnan anpassat sej till sitt nya liv och mår idag bra och har fått många nya kompisar på Huadoi. Mamman som finns i närheten kommer då och då på besök, men Ahnan trivs nu på Huadoi och vill bo där. http://www.childfriend.com/livsberattelser

Sommaren 2009 kom det en ny liten flicka till BCM. Hon var bara två år och mådde inte alls bra. Hennes unga mor och far kom som flyktingar från Burma. Strax därefter föddes lilla May på sjukhuset i ChiangRai.

Livet för flyktingar är svårt. Pappan fick så småningom ett arbete, men mamman var olycklig. Hon rymde iväg med en annan man och övergav sin lilla flicka. Pappan tog med henne till byggarbetsplatsen som var hans arbete. Där for flickan illa och pappans chef kom med flickan till BCM och vädjade om hjälp.

May bor sedan dess hos de stora flickorna på BCM. På dagarna går hon på ett bra dagis i byn. Hon har anpassat sig väl nu. Hon får väldigt mycket kärlek och omsorg av sina stora ”syskon”, som älskar henne. Pappan har det svårt och har hälsat på May en enda gång sedan sommaren. Mamman sitter sedan en tid tillbaka i fängelse, då hon inte skött pappersexercisen som flykting. En osäker framtid, men flickan är trygg på BCM.