Ränderna går aldrig ur…

Ränderna går aldrig ur …

Jag har skrivit två böcker, som ni finner längre ner på sidan.

Här kan ni komma till mina böcker via hjälp av länkar. Håller på att skriva en till, ADHD-bedragaren. Just nu redigerar jag den och tänkt utgivning är augusti 2019.

Jag tycker om att läsa om Palmemordet och om dess mordutredning. Ibland känner jag för att skriva om en bok om mordet på Palme, men det finns redan över 100 utgivna, så jag vet inte vad jag har att tillföra… Men jag har en sida om min teori:

Här är länken:  https://andre-roslund.se/mordet-pa-olof-palme/

Jag är något av en nörd angående mordet på Palme. Jag har så mycket kuriosa i skallen ang. det fallet; skulle jag räkna ut hur många timmar jag lagt på det, lästa böcker (finns över 100 st utgivna i ämnet), tidningsklipp, Youtube, dokumentärer, olika forum etc, har jag nog spenderat minst ett arbetsår. Ibland frågar jag mig själv till vilken nytta. I ett mordfall är det oerhört viktigt att veta när offret dog, i Palmes fall vet vi det,  23:21:10 plus minus 10 sekunder. Kolla länken om du är intresserad av detta gamla mordfall, som aldrig någonsin kommer att få en juridisk lösning. 

 

3365_300
logo_sv

Boken hittar du här eller genom att klicka på bilden ovan.

RÄNDERNA GÅR ALDRIG UR … är en stark skildring om en ung killes liv, redan som 21-åring är han alkoholiserad och spelar bort sina sista hundralappar på roulett för att andra dagen begå bedrägerier.

André lever ett vidlyftigt uteliv. Mer och mer tappar han fotfästet med det verkliga livet. Till sist lyckas ett större bedrägeri och en av Andrés vänner stjäl obetydligt från honom. André och vännen träffas för att göra upp och det slutar i ett brutalt mord.

Vi får följa André på häktet och genom rättssalarna och på en mycket välorienterad resa genom kriminalvården och även då André friges efter nio långa år på anstalt. Detta är inte bara en bok om en ung människas liv, det är ett tidsdokument från 90-talet och fram till början av 2000-talet.

André Roslund börjar om sitt liv i en liten småstad, men har ränderna lämnat honom?

Länkar jag gillar:

Liv i Sverige (Självbiografier)

Paragraf (kriminalreportage)

Kris (Hjälpförening av och för dömda)

Leif GW Persson (Leif GW Perssons egna hemsida)


 

3365_300

Älsklingsgrabben, min första.

www.bokus.com/bok/9789170549229/alsklingsgrabben

Åklagaren spände blicken i rättens ledamöter och yrkade på livstid. Mot sitt nekande dömdes André Roslund för mord. Efter att ha avtjänat halva straffet berättar han nu om tiden som kriminell och vägen som ledde dit, en väg där bedrägerier, krogbesök och en promiskuös livsstil blev vardag. André Roslund berättar också naket och osentimentalt om sin barndom och om åren i fängelse där rutinerna till sist blir ens trygghet.

 

Adhd-bedragaren

Förord av Conny Larsson

André Roslund och jag känner inte varandra men vi har en del gemensamt. Vi har båda levt många år inom kriminalvårdens ramar. André som sittande bakom galler och bom och jag själv som behandlingsansvarig föreståndare på HVB-hemmet Kärnan i Valdemarsviks kommun sedan tidigt 1980-tal till 2003. Där var min uppgift att rehabilitera företrädesvis grova återfallsförbrytare samt missbrukare, ofta med dubbel- eller trippeldiagnoser.

Läs mer - klicka här

Efter att ha läst igenom Andrés bok har jag fått förfrågan om att skriva ett förord för att om möjligt belysa hur olika ödets lotter faller på oss människor. Vilket i Andrés fall gjort att han valt att trots goda intentioner mestadels gjort fel val. Det har lett till att han under många år återkommit gång efter annan till ett liv på anstalt utan vård och där utgången varit given.

Skulle Andrés liv kunnat bli annorlunda såväl som mitt? Ett klart svar på detta är: ”Ja”. Det hade kunnat vara ombytta roller. Nu blev det inte så och jag vill här belysa varför i mitt förord, för att få läsaren att förstå vad som gick fel från första början i Andrés liv.

André kallar sig för ”ADHD-bedragaren” i sin bok, vilket får mig att med mina erfarenheter av grovt kriminella fatta intresse för att analysera varför. Att tvätta sin byk eller urskulda sig blir inte gott nog för mig och jag gör en djupdykning in i ett intressant trauma hos André, som leder mig att försöka förstå honom. Han tar mig genom det ena projektet efter det andra med gasen i botten tills lagen om orsak och verkan hinner ifatt honom med internering som följd.

Väl där kan han beakta sitt tillstånd, för att för en tid utan vård återigen samla energi för sin fortsatta verksamhet som vanligtvis avslutas efter frisläppandet i en form av entreprenörsverksamhet av olika slag, som alltid trots goda intentioner slutar i katastrof för denna överbegåvade person. Åren går och till sist har André mot förmodan skaffat sig både fru och barn under de korta tider han avnjuter i frihet.

Inom sig bär han hela tiden en önskan att som vuxen kunna etablera sig på lagens högra sida och bli den person han innerst inne känner att han är och alltid har varit.

När han nu efter sitt sista avtjänande sänder mig sitt manuskript till boken och ber mig om en påläsning väljer jag istället att skriva förordet till hans kommande bok. Detta för att läsaren skall känna sig inspirerad till att nogsamt läsa boken, samt också veta att det kunde varit vem som helst av oss som drabbats av detta livsöde.

Själv vill jag se att André och hans familj frodas i det samhälle han nu återvänt till med de bästa av intentioner.

Den onde, den gode, den fule.

Under mina år som behandlare i samtalsform och ansvarig för de grövsta kriminella i vårt samhälle har jag ofta kommit i kontakt med just det som texten ovan skildrar.

Egenskaper hos dem jag vårdat som gör det omöjliga förståeligt om än inte försvarbart.

I Andrés fall står det klart för mig att han är född överbegåvad och aktiv. Han har inte beretts tillfälle att ta itu med sin unika begåvning utan istället hamnat i ett överaktivt läge där han hindrats av sin omgivnings oförmåga att bejaka hans kreativitet, och därmed hänvisats till lösningar i sitt unga liv som gör att han snart kommer att skapa sig rationella förklaringar för sina kommande beslut och handlingar som senare kommer att vara så avgörande för hans liv.

Begåvning, talang, överlevnadsenergi i överflöd och därtill en personlighet av karismatisk betydelse får hans vänner, ”kumpaner”, att följa med honom ut på alla dessa olika turer och resor både inom och utom landet, allt i övertygelsen om att denna gång kommer vi att lyckas. Att samtliga inblandade innerst inne vet att det de gör inte är försvarbart, samtidigt som de utsätter andra flickvänner och föräldrar för indirekt fara är inget som de släpper upp till medvetandeytan. Fartblinda som de är över den framgångssaga de hela tiden målar upp som möjlig att uppnå.

I Andrés fall bildar han snart tre ”delpersonligheter” som kommer att styra hans liv framöver.

Den Onde

Den som kallt kalkylerar med chansen att komma undan genom att med sin förmåga att manipulera och falsifiera verkligheten. Där avsaknad av känslor får stå tillbaka för en slags grandiositet eller narcissism.

”Vännerna” är inte snara att haka på och tillsammans bildar de en indirekt ”sekt” där medlemmarna drar åt samma håll med en härförare som låter sig hänföras av sin egen skicklighet. Att lämna gruppen låter sig inte enkelt göras och de har en tyst överenskommelse av att aldrig ”gola-tjalla”. Lika barn leka bäst heter det ju.

Den Gode

Här lever den inre rösten i André sitt eget liv som han inte kan undkomma. Samvetsrösten som ständigt gör sig påmind. Den talar till honom i allt högre ordalag, vilket gör att han kommer i ständigt konflikt med den onde inom sig.

Argumenten förs fram av den gode som ständigt speglar upp konsekvenserna som komma skall om han fortsätter sin bana att välja fel i förhållande till vad den goda rösten meddelar honom. När den rösten talar genom André får han alla att följa med på de kommande projekten då han försäkrar att detta är gott och klokt och det enda rätta att göra. Då han också inhämtat kunskap i allsköns bokföring och internetkunskap/entreprenörskap tror han själv på detta, då han innerst inne vill så väl och bara har goda föresatser.

Den Fule

Det är här historien om Andrés liv får sin förklaring och förhoppningsvis sitt slut, där han och hans familj en gång för alla kan slippa återfallandet till brott för Andrés räkning, nu när han gör upp med sin byk av delpersonligheter genom att han släppt upp dem till medvetandeytan där han tidigt kan välja att i framtiden göra de rätta valen.

Men det låter sig inte göras så lätt då den fule är den som förvanskar allt till oigenkännlighet inom André, som tidigare låtit sig förföras av den röst som alltid gjort att han valt att välja fel i slutänden. Detta oftast följt av en kickfixerad spänningskänsla som naturligtvis bejakats av ”kumpanerna” inom den sektliknande entreprenadrörelse som André så skickligt byggt upp under de år som gått. Att han sittande på olika kåkar skapar sig nya vänner som knutit an till hans karismatiska personlighet gör det inte lättare för honom att ta sig ur det dilemma som de tre personlighetsrösterna skapar/skapat inom honom. När han väl släppts finns de hängivna där. Fortsättning följer även då med de bästa av föresatser att ”denna gång” skall allt bli rätt och bra!

Boken

Med denna bok rycker André bort det ”SKAMMENS DRAPERI” som han levt bakom under hela sitt liv. Han outar sig och kommer ut som den man han alltid velat vara men som inte lyckats honom, driven av de tre rösterna med ovilja att komma samman till en enhet inom honom.

En ytterligare komplikation är att det kan som i Andrés fall dra med sig personer i sin ursprungliga familj, liksom vänner,
”kumpaner”, ut i offentligheten, vilket kan och kommer att göra ont då några av dem fortfarande befinner sig i sin egen sekttillhörighet eller bakom lås och bom. Några har redan hört av sig till mig för att få klarhet vad som är på gång.
Men böcker som Andrés är nödvändiga. De skall in i ett kretslopp på global nivå som börjat cirkulera. Under en lång tid har det varit enkelt att diagnostisera personer med diagnosen ADHD enligt bokens titel. Man har förenklat sin situation som läkare eller terapeut genom att bunta ihop dem alla i en klump och därtill föreslagit ”medicin” för dess överbryggande.

Att som jag, av erfarenhet lärt mig av att terapeutiskt under drygt 20 år med dessa individer, funnit en metod för att överkomma de negativa resultaten av de tre rösternas olika framträdanden inom individen, för att slutligen få dem att komma till ro inombords och få den inre rösten att bli till EN, kom jag att kalla för Termmetoden (terapeutisk meditation) under mina offentliga år som behandlare. Jag sörjer dock att inte André kunnat komma in i behandling i ett tidigt skede av sitt liv, då hade hans liv sett helt annorlunda ut idag och hans ursprungliga förmåga kunnat lysa som den fixstjärna på den egentliga entreprenörspalliet där han borde höra hemma.

Jag har en önskan att efter denna boks publicerande få sätta mig ner med André. Skåda in i hans ögon för att där se om han lyckats att tvätta sin byk och få ihop allt till en helande enhet genom att skriva av sig och om inte pröva mina teser på honom i framtiden.

”Det är just i ögonen det går att utläsa om självhärskaren och självplågaren – som kan bli magiska som hos en artist, förtrollande som hos en guru, verka betvingande hos en diktator verkligen gett med sig.”

Det är André verkligen värd efter sitt stora genombrott och paradigmkliv som han nu försöker att genomföra på egen hand.

Jag har medvetet valt att inte gå in på detaljer i boken då jag vill att läsaren skall bilda sig sin helt egna uppfattning och lyssna på förhoppningsvis sin egen inre rösts bedömning.

”Den som är utan synd kastar första stenen”

Bo Setterlind, min favoritpoet, skrev en gång en dikt med orden:

”Ingen är ensam, och ingen skall förlora alla hör hemma i ett oförgängligt land. Levande och döda höra samman, världen kan blomma om du räcker den din hand.”

Med detta avslut hälsar jag läsaren välkommen på en minst sagt spännande och rekommenderad resa i bokens värld.

Conny Larsson
Föreståndare och behandlingsansvarig för Kärnan HVB
Författare

https://www.facebook.com/Adhdbedragaren/videos/1178179445593145/

Länkar

Lägger ut länkar/Youtube lite huller om buller, kanske kommer att strukturera upp detta lite längre fram.

https://testmysite.withgoogle.com/intl/sv-se

http://www.flygresor.se

http://www.stromma.com

www.adwords.se

 

Spännande platser

Ränderna går aldrig ur…

Gamla stan och dess historia, mycket sevärt.

Intressant att titta på, kanske.

Hemliga rum i Sverige – riktigt intressant

Stockholm från ovan

Ett måste att se…

Kul med klockor…

John Gotti fortsätter att fascinera oss

http://www.childfriend.se

 

Riktigt intressant fall; en del påstår att “Bombmannen” beordrat mordet på Olof Palme och att det skulle vara utfört av Christer Petersson.

https://www.youtube.com/watch?v=GCGZM6_ah_w

Dåtidens “haga-mannen”

https://www.youtube.com/watch?v=UZ-OJ4EYRn0

En i mitt tycke riktigt bra monolog

Juridik – Thomas Olsson