Adhd-bedragaren, Förord Av Conny Larsson, Författare

Andre-Roslund.se

Lev i dag – i morgon kan du vara stendöd!

Adhd-bedragaren, läs vidare…

fortsätt….> Efter att ha läst igenom Andrés bok har jag fått förfrågan om att skriva ett förord för att om möjligt belysa hur olika ödets lotter faller på oss människor. Vilket i Andrés fall gjort att han valt att trots goda intentioner mestadels gjort fel val. Det har lett till att han under många år återkommit gång efter annan till ett liv på anstalt utan vård och där utgången varit given. https://www.youtube.com/watch?v=WQlghAHMHbY
Skulle Andrés liv kunnat bli annorlunda såväl som mitt? Ett klart svar på detta är: ”Ja”. Det hade kunnat vara ombytta roller. Nu blev det inte så och jag vill här belysa varför i mitt förord, för att få läsaren att förstå vad som gick fel från första början i Andrés liv. https://www.boktugg.se/forfattare/315963/roslund-andre

bara en massa böcker staplade på varandra. adhd-bedragaren.
https://www.andre-roslund.se

Adhd-bedragaren

André kallar sig för ”ADHD-bedragaren” i sin bok, vilket får mig att med mina erfarenheter av grovt kriminella fatta intresse för att analysera varför. Att tvätta sin byk eller urskulda sig blir inte gott nog för mig och jag gör en djupdykning in i ett intressant trauma hos André, som leder mig att försöka förstå honom. Han tar mig genom det ena projektet efter det andra med gasen i botten tills lagen om orsak och verkan hinner ifatt honom med internering som följd.
Väl där kan han beakta sitt tillstånd, för att för en tid utan vård återigen samla energi för sin fortsatta verksamhet som vanligtvis avslutas efter frisläppandet i en form av entreprenörsverksamhet av olika slag. Men som alltid trots goda intentioner slutar i katastrof för denna överbegåvade person. Åren går och till sist har André mot förmodan skaffat sig både fru och barn under de korta tider han avnjuter i frihet.
Inom sig bär han hela tiden en önskan att som vuxen kunna etablera sig på lagens högra sida och bli den person han innerst inne känner att han är och alltid har varit.

Bokomslag


När han nu efter sitt sista avtjänande sänder mig sitt manuskript till boken och ber mig om en påläsning väljer jag istället att skriva förordet till hans kommande bok. Detta för att läsaren skall känna sig inspirerad till att nogsamt läsa boken, samt också veta att det kunde varit vem som helst av oss som drabbats av detta livsöde.
Själv vill jag se att André och hans familj frodas i det samhälle han nu återvänt till med de bästa av intentioner.
Den onde, den gode, den fule. https://www.di.se/nyheter/max-grundaren-donerar-halv-miljard-till-matstiftelse/
Under mina år som behandlare i samtalsform och ansvarig för de grövsta kriminella i vårt samhälle har jag ofta kommit i kontakt med just det som texten ovan skildrar.
Egenskaper hos dem jag vårdat som gör det omöjliga förståeligt om än inte försvarbart.
I Andrés fall står det klart för mig att han är född överbegåvad och aktiv. Han har inte beretts tillfälle att ta itu med sin unika begåvning utan istället hamnat i ett överaktivt läge där han hindrats av sin omgivnings oförmåga att bejaka hans kreativitet, och därmed hänvisats till lösningar i sitt unga liv som gör att han snart kommer att skapa sig rationella förklaringar för sina kommande beslut och handlingar som senare kommer att vara så avgörande för hans liv.
Begåvning, talang, överlevnadsenergi i överflöd och därtill en personlighet av karismatisk betydelse får hans vänner, ”kumpaner”, att följa med honom ut på alla dessa olika turer och resor både inom och utom landet, allt i övertygelsen om att denna gång kommer vi att lyckas. Att samtliga inblandade innerst inne vet att det de gör inte är försvarbart, samtidigt som de utsätter andra flickvänner och föräldrar för indirekt fara är inget som de släpper upp till medvetandeytan. Fartblinda som de är över den framgångssaga de hela tiden målar upp som möjlig att uppnå.
I Andrés fall bildar han snart tre ”delpersonligheter” som kommer att styra hans liv framöver.

Andre' Visitkort


Den Onde
Den som kallt kalkylerar med chansen att komma undan genom att med sin förmåga att manipulera och falsifiera verkligheten. Där avsaknad av känslor får stå tillbaka för en slags grandiositet eller narcissism.
”Vännerna” är inte snara att haka på och tillsammans bildar de en indirekt ”sekt” där medlemmarna drar åt samma håll med en härförare som låter sig hänföras av sin egen skicklighet. Att lämna gruppen låter sig inte enkelt göras och de har en tyst överenskommelse av att aldrig ”gola-tjalla”. Lika barn leka bäst heter det ju.
Den Gode
Här lever den inre rösten i André sitt eget liv som han inte kan undkomma. Samvetsrösten som ständigt gör sig påmind. Den talar till honom i allt högre ordalag, vilket gör att han kommer i ständigt konflikt med den onde inom sig. Argumenten förs fram av den gode som ständigt speglar upp konsekvenserna som komma skall om han fortsätter sin bana att välja fel i förhållande till vad den goda rösten meddelar honom. När den rösten talar genom André får han alla att följa med på de kommande projekten då han försäkrar att detta är gott och klokt och det enda rätta att göra. Då han också inhämtat kunskap i allsköns bokföring och internetkunskap/entreprenörskap tror han själv på detta, då han innerst inne vill så väl och bara har goda föresatser.
Den Fule
Det är här historien om Andrés liv får sin förklaring och förhoppningsvis sitt slut, där han och hans familj en gång för alla kan slippa återfallandet till brott för Andrés räkning, nu när han gör upp med sin byk av delpersonligheter genom att han släppt upp dem till medvetandeytan där han tidigt kan välja att i framtiden göra de rätta valen.
Men det låter sig inte göras så lätt då den fule är den som förvanskar allt till oigenkännlighet inom André, som tidigare låtit sig förföras av den röst som alltid gjort att han valt att välja fel i slutänden. Detta oftast följt av en kickfixerad spänningskänsla som naturligtvis bejakats av ”kumpanerna” inom den sektliknande entreprenadrörelse som André så skickligt byggt upp under de år som gått. Att han sittande på olika kåkar skapar sig nya vänner som knutit an till hans karismatiska personlighet gör det inte lättare för honom att ta sig ur det dilemma som de tre personlighetsrösterna skapar/skapat inom honom. När han väl släppts finns de hängivna där. Fortsättning följer även då med de bästa av föresatser att ”denna gång” skall allt bli rätt och bra!
Boken
Med denna bok rycker André bort det ”SKAMMENS DRAPERI” som han levt bakom under hela sitt liv. Han outar sig och kommer ut som den man han alltid velat vara men som inte lyckats honom, driven av de tre rösterna med ovilja att komma samman till en enhet inom honom.
En ytterligare komplikation är att det kan som i Andrés fall dra med sig personer i sin ursprungliga familj, liksom vänner,
”kumpaner”, ut i offentligheten, vilket kan och kommer att göra ont då några av dem fortfarande befinner sig i sin egen sekttillhörighet eller bakom lås och bom. Några har redan hört av sig till mig för att få klarhet vad som är på gång.

andre Roslund författare


Men böcker som Andrés är nödvändiga. De skall in i ett kretslopp på global nivå som börjat cirkulera. Under en lång tid har det varit enkelt att diagnostisera personer med diagnosen ADHD enligt bokens titel. Man har förenklat sin situation som läkare eller terapeut genom att bunta ihop dem alla i en klump och därtill föreslagit ”medicin” för dess överbryggande.
Att som jag, av erfarenhet lärt mig av att terapeutiskt under drygt 20 år med dessa individer, funnit en metod för att överkomma de negativa resultaten av de tre rösternas olika framträdanden inom individen, för att slutligen få dem att komma till ro inombords och få den inre rösten att bli till EN, kom jag att kalla för Termmetoden (terapeutisk meditation) under mina offentliga år som behandlare. Jag sörjer dock att inte André kunnat komma in i behandling i ett tidigt skede av sitt liv, då hade hans liv sett helt annorlunda ut idag och hans ursprungliga förmåga kunnat lysa som den fixstjärna på den egentliga entreprenörspalliet där han borde höra hemma.
Jag har en önskan att efter denna boks publicerande få sätta mig ner med André. Skåda in i hans ögon för att där se om han lyckats att tvätta sin byk och få ihop allt till en helande enhet genom att skriva av sig och om inte pröva mina teser på honom i framtiden.
”Det är just i ögonen det går att utläsa om självhärskaren och självplågaren – som kan bli magiska som hos en artist, förtrollande som hos en guru, verka betvingande hos en diktator verkligen gett med sig.”
Det är André verkligen värd efter sitt stora genombrott och paradigmkliv som han nu försöker att genomföra på egen hand.
Jag har medvetet valt att inte gå in på detaljer i boken då jag vill att läsaren skall bilda sig sin helt egna uppfattning och lyssna på förhoppningsvis sin egen inre rösts bedömning.
”Den som är utan synd kastar första stenen”
Bo Setterlind, min favoritpoet, skrev en gång en dikt med orden:
”Ingen är ensam, och ingen skall förlora alla hör hemma i ett oförgängligt land. Levande och döda höra samman, världen kan blomma om du räcker den din hand.”
Med detta avslut hälsar jag läsaren välkommen på en minst sagt spännande och rekommenderad resa i bokens värld.
Conny Larsson
Föreståndare och behandlingsansvarig
för Kärnan HVB
Författare

en bild på ett ansikte, han heter andre Roslund och bär glasögon. adhd-bedragaren.
https://www.andre-roslund.se

Tillbaka till mina böcker—–>

Total Page Visits: 358 - Today Page Visits: 1
Scroll Up